Reklamacije

Primijetili ste oštećenje na proizvodu kupljenom na web shopu? Javite nam na: maloprodaja@ivancica.hr i proizvod vratite na adresu: Ivančica d.d. P. Preradovića 12, Ivanec – Za web shop. Pravo na reklamaciju imate šest mjeseci od datuma kupnje.

Rok za rješavanje reklamacija je 15 radnih dana od zaprimanja proizvoda na reklamaciju. Kao prodavatelj, nismo odgovorni za mehanička oštećenja koja nastaju na gornjištu i donjištu kod trošenja, dječje igre, puzanja, skakanja, klizanja i sličnih aktivnosti koje mogu oštetiti proizvod.

 

Prigovor na kvalitetu naših proizvoda i usluga, Kupci mogu dostaviti na sljedeći način:

  • Podnošenjem pisanog prigovora putem pošte, elektroničke pošte ili telefaksa

Ivančica d.d.
42240 Ivanec

 

Proizvod za reklamaciju, Kupac može poslati na sljedeću adresu:

Ivančica d.d.
(Odjel za reklamacije)
42240 Ivanec

 Reklamacije rješavamo u zakonski propisanom roku.