ETIČKI KODEKS

 

S 1. siječnja 2023. Republika Hrvatska uvodi euro kao novu službenu valutu koji će zamijeniti hrvatsku kunu. U skladu s time, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je u suradnji s Koordinacijskim odborom za prilagodbu gospodarstva i zaštitu potrošača uspostavilo Etički kodeks koji je namijenjen svakom poslovnom subjektu u financijskom i nefinancijskom sektoru koji radi u Republici Hrvatskoj i posluje u izravnom odnosu s potrošačima, a u svrhu pouzdanog i transparentnog uvođenja eura u Hrvatskoj i stvaranja sigurnog okruženja za potrošače.

Od poslovnih subjekata očekuje se da posluju u skladu s načelima Etičkog kodeksa te tako kontinuirano doprinose transparentnosti i zaštiti potrošača u procesu uvođenja eura. Poslovni subjekti pristupanje Etičkom kodeksu mogu zatražiti od sredine kolovoza, a isto je učinila i tvrtka Ivančica d.d.

Pristupanjem Etičkom kodeksu, stekli smo pravo na postavljanje vizualno – identifikacijske oznake te prihvaćamo i jamčimo provedbu načela Etičkog kodeksa. Osnovna načela Etičkog kodeksa koja jamčimo provoditi su:

  1. Postupak uvođenja eura nećemo zloupotrijebiti za neopravdano povećanje cijena roba i usluga unatoč tome što se cijene formiraju na temelju ponude i potražnje na slobodnom tržištu;
  2. Preračunavanje cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti te njihovo zaokruživanje obavljat ćemo isključivo po fiksnom tečaju konverzije u njegovom punom brojčanom iznosu te u skladu s matematičkim pravilima zaokruživanja;
  3. Na prodajnim mjestima i Internet stranicama dvojno ćemo iskazivati cijene i druge novčane vrijednosti za sve robe i usluge u kuni i euru u razdoblju dvojnog iskazivanja cijena, od 5. rujna 2022. do 31. prosinca 2023.;
  4. Prilikom provođenja promotivnih i marketinških aktivnosti prikazivat ćemo dvojno iskazane cijene i druge novčane iskaze uvijek prikazujući i ključni i fiksni tečaj konverzije;
  5. Fiksni tečaj konverzije bit će istaknut na računima, u prodajnom prostoru, Internet stranici na jasan, čitljiv, vidljiv i lako uočljiv način s ciljem što jednostavnijeg preračunavanja i zaokruživanja cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti za potrošače:
  6. Radnici naših poslovnih subjekata bit će pravodobno informirani i osposobljeni vezano uz postupak uvođenja eura kako bi potrošačima na što transparentniji način objasnili pravila o preračunavanju i zaokruživanju cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti te dvojnom iskazivanju u okviru svoje djelatnosti;
  7. U razdoblju dvojnog optjecaja posebna pažnja će se posvetiti pravilnom i jasnom preračunavanju ostatka iznosa koji se mora vratiti potrošaču u eurima.

Inicijativa se provodi pod sloganom „Svaki cent se broji, svaka kuna se računa“, a logotip i slogan inicijative postavljeni su na prodajnim mjestima i web stranici.